main slider main slider

EVENT BY SHUTTERRUNNING

“วิ่งให้ทัน EP.3”

รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ


* EP. 3.1 - เชียงราย

    อาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563
    ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย


* EP. 3.2 - กรุงเทพฯ

    อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2563
    ณ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งอรุณอัมรินทร์)

รายละเอียดกิจกรรม

   ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ) ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ มอบความสุขให้สังคม

   ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลร่วมกับคนพิการ ในชื่องาน “วิ่งให้ทัน” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เกิดกิจกรรมสำหรับคนพิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีกิจกรรมร่วมกันและเพื่อให้ผู้พิการได้เป็นตัวแทนในการสร้างประโยชน์ และคำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้


   โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป
 • สนับสนุนให้คนพิการได้เป็นตัวแทนในการสร้างประโยชน์ ในฐานะผู้ให้
 • สนับสนุนให้ประชาชนได้คำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และช่วยเหลือคนพิการในสังคม
 • ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของคนพิการ
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เเละมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

  รางวัลและประเภทการแข่งขัน

  Half Marathon / Cut off time: 3.30 Hr.

  ระยะทาง 21 km. (ใช้ชิพจับเวลา)

     750 บาท

  ผู้ชนะ Overall ชาย / หญิง อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล ตามลำดับ

  อันดับ 1 : ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท

  อันดับ 2 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 8,000 บาท

  อันดับ 3 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 6,000 บาท

  อันดับ 4 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

  อันดับ 5 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท


  ผู้ชนะในกลุ่มอายุ ชาย / หญิง อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัล

  ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

  หญิง: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50 ปีขึ้นไป


  *รางวัลพิเศษ TOP 100 ชายและหญิง รับผ้าบัฟ วิ่งให้ทัน Ep.3 Limited Edition (Overall ชาย 100 คน, Overall หญิง 100 คน)

  Mini Marathon / Cut off time: 2.00 Hr.

  ระยะทาง 10.5 km. (ใช้ชิพจับเวลา)

     550 บาท

  ผู้ชนะ Overall ชาย / หญิง อันดับ 1- 5 รับถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล ตามลำดับ

  อันดับ 1 : ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

             และเงินรางวัล 8,000 บาท

  อันดับ 2 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 6,000 บาท

  อันดับ 3 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท

  อันดับ 4 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท

  อันดับ 5 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาทท


  ผู้ชนะในกลุ่มอายุ ชาย / หญิง อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัล

  ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

  หญิง: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50 ปีขึ้นไป


  *รางวัลพิเศษ TOP 100 ชายและหญิง รับผ้าบัฟ วิ่งให้ทัน Ep.3 Limited Edition (Overall ชาย 100 คน, Overall หญิง 100 คน)

  Fun Run

  ระยะทาง 5 / 3 km.

     550 บาท

  **ไม่มีการแข่งขัน**

  VIP

     1,300 บาท

  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกระยะ

  • เชียงราย - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
  • กรุงเทพฯ - วันที่ 2 สิงหาคม 2563
  • เชียงราย - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
  • กรุงเทพฯ - ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งอรุณอัมรินทร์)
  • 21 km. / 10.5 km. / 5 km. / 3 km.
  • ถ้วยรางวัล
  • ShutterRunning(2014) Co.,Ltd

  รายละเอียดกิจกรรมและของที่ระลึก

  ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย
  ขั้นตอนการรับสมัคร


  แบบที่ 1

  ATM Transfer

  โอนเงินและแนบสลิป

  • รองรับทุกธนาคาร
  1. ชำระเงินค่าสมัคร
  2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
  3. เลือกการชำระเงินค่าสมัครแบบโอนเงิน
  4. แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ข้อ 1)
  5. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
  6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
  7. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

  แบบที่ 2

  บัตรเครดิต/เดบิต

  Credit Card / Debit Card

  • VISA, Mastercard, JCB credit cards
  • Secure payment by Omise
  1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
  2. เลือกการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
  3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
  4. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
  6. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

  Event Venue

  Rama VIII Bridge

  Kasemrad Sriburin Hospital

  Call Center

  + 669-6885-5609

  + 668-6389-5627

  + 662-111-2201

  Mon-Fri 09.00-18.00

  ShutterRunning Office

  7 Market Today H Building, Room H2

  Soi KrungThepKritha 7, Huamak,

  Bangkapi , Bangkok Thailand 10240